Coaching en (pedagogische) ondersteuning

Een coachend gesprek kan deel uit maken van de homeopathische behandeling. In de consulten help ik u inzicht te krijgen in al die factoren die uw herstel kunnen belemmeren. Dat kan een levenswijze zijn (voeding, leefomstandigheden, stress, problemen in de relationele sfeer enz.) of interne factoren als negatieve emoties en/ of gedachtes, weinig zelfvertrouwen of onzekerheid. Met een goed gekozen homeopathisch middel en inzichtgevende gesprekken kunnen vastgeroeste patronen in uw leven doorbroken worden, waardoor klachten verminderen en u weer evenwichtiger en gelukkiger in het leven komt te staan.

Komt u met uw kind bij mij in de praktijk en zijn er problemen in het gedrag of in de ontwikkeling van het kind, dan kan pedagogische ondersteuning deel uit maken van de homeopathische behandeling. Een luisterend oor kan soms al veel lucht geven in een moeilijke of gespannen opvoedingssituatie. Ik ga samen met u aandacht besteden aan het analyseren van de opvoedingssituatie, wat wil het kind ‘vertellen’ met zijn of haar gedrag en wat brengt het kind en/of u als ouder toch steeds weer uit het evenwicht? Maar we gaan ook samen op zoek naar oplossingen, een andere aanpak in de opvoedingssituatie. Samen met een homeopathisch middel komen er vaak mooie veranderingen tot stand.

Alles om maar het beste uit uzelf of uw kind te halen!