Aly Prins Klassieke Homeopathie in Friesland

Welkom op de site van Aly Prins, klassiek homeopaat

In mijn praktijk in Menaam (Menaldum), dichtbij Leeuwarden in Friesland, richt ik mij op het behandelen van klachten op lichamelijk, maar ook op psychisch en emotioneel gebied. Belangrijk in het genezingsproces is om iemand weer een vitaal, energiek gevoel te geven en in evenwicht of balans te brengen. Als je lekker in je vel zit ben je ´in balans´. Normaal gesproken kan het lichaam de meeste klachten wel zelf oplossen, maar soms is de balans verstoord en dan kan homeopathie uitkomst bieden! Ik kan me voorstellen dat het voor Friestaligen fijn is om bij mij de eigen moedertaal te spreken. Ik pas me graag bij uw voorkeur aan en in mijn praktijk kunnen de gesprekken zowel in het Fries als in het Nederlands plaatsvinden.
Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Academie voor Klassieke Homeopathie te Zwolle. Hiervoor heb de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) afgerond en pedagogiek gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Buiten mijn homeopathische praktijk ben ik ook (parttime) werkzaam als teamcoach bij een grote kinderopvangorganisatie in Friesland.

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
Als lid van de NVKH ben ik ingeschreven en geregistreerd in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ® en ben onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ, www.tcz.nl). De RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, www.rbcz.nl) biedt therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid zich gekwalificeerd te registreren en geeft belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie over de aangesloten beroepsbeoefenaren.
Het is een wettelijke verplichting aangesloten te zijn bij een door het ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport) erkende geschillencommissie. Ik ben, via de beroepsvereniging NVKH, aangesloten bij Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachtbehandeling, klachtbemiddeling, klachtmanagement, calamiteitenonderzoek en cliënttevredenheid in zorg en welzijn (www.quasir.nl) en Stichting Zorggeschil, een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn (www.zorggeschil.nl).

Natuurlijk kunt u voor meer informatie over homeopathie geheel vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik vertel u graag meer over deze bijzondere en effectieve manier van genezen.