Links

Informatie over homeopathie

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten: http://www.nvkh.nl/

Vereniging Homeopathie: http://www.vereniginghomeopathie.nl/

Homeopaat info: http://www.homeopaat-info.nl/

Informatie over gezond leven en gezonde voeding

Foodwatch: https://www.foodwatch.org/nl/foodwatchnl-de-voedselwaakhond/

Ik kies natuurlijk: http://www.ikkiesnatuurlijk.nl/

Overige links

Homeopaten Zonder Grenzen: http://www.hzg.nl/homeopathie

Nederlands Vereniging Kritisch Prikken: http://nvkp.nl/

Academie voor Klassieke Homeopathie: http://www.academievoorklassiekehomeopathie.nl/